Thông báo về việc thay đổi mẫu dấu Công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi thông báo về thay đổi mẫu dấu Công ty

 
CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI
CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (CIDICO)
 
Thông báo về việc thay đổi mẫu dấu Công ty
 
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi thông báo về thay đổi mẫu dấu Công ty..

Vui lòng nhấn vào để tải thông báo thay đổi mẫu dấu


Trân trọng thông báo
 

Cidico - khu cong nghiep tay bac cu chi

Các bài viết khác