• Tư vấn
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH TỪ 133.986.200.000 ĐỒNG LÊN 177.438.650.000 ĐỒNG

  17/02/2016 2:29:12 CH

  Sau khi được UBCK NN cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu. Ngày chốt quyền mua vào ngày 20/01/2016, Công ty đã phát hành được 4.345.245 cổ phiếu/6.597.930 cổ phiếu, chiếm 65,86%.


  Quý cổ đông vui lòng nhấn vào đây để xem nội dung báo cáo.

   

  Trân trọng!