• Tư vấn
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty
 • BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

  07/07/2017 10:51:58 SA

   Công Ty Cidico trân trọng công bố BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017.

   

  Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để xem nội dung Báo cáo.

   

  Trân trọng!