• Tư vấn
 • Điều lệ tổ chức - Hoạt động công ty
 • ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LẦN 4)

  30/05/2013 1:46:15 CH

  Ngày 11/5/2013 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được đại hội đồng Cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng công bố nội dung ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LẦN 4).

   

  Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải và xem toàn bộ nội dung Điều lệ.

   

  Trân trọng!