• Tư vấn
 • Điều lệ tổ chức - Hoạt động công ty
 • ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY (SỬA ĐỔI LẦN 6)

  19/01/2018 10:33:58 SA

   Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố nội dung:

   

  ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

   

  Trân trọng!