• Tư vấn
 • Điều lệ tổ chức - Hoạt động công ty
 • ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI

  20/04/2016 10:59:36 SA

   Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 

   

  Quý cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Điều lệ


  Trân trọng!