• Tư vấn
  • Quy chế quản trị công ty
  • QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY

    06/08/2013 9:24:48 SA

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trong công bố nội dung QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY.


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải và xem Quy chế.


    Trân trọng!