• Tư vấn
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI NIÊM YẾT - THÔNG BÁO VỀ VIỆC NIÊM YẾT VÀ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU THAY ĐỔI NIÊM YẾT

  11/03/2016 11:10:48 SA

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu của Công ty như sau:

  - Ngày 02 tháng 03 năm 2016 Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM ra quyết định số 90/QĐ - SGDHCM về việc thay đổi niêm yết cổ phiếu của công ty trong đợt tăng vốn từ 133.986.200.000 đồng lên 177.438.650.000 đồng.

  Chi tiết Quyết định số 90/QĐ - SGDHCM.


  - Ngày 03 tháng 03 năm 2016 Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM ra Thông báo số 216/TB - SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết: 4.345.245 cổ phiếu.

  Chi tiết Thông báo số 216/TB - SGDHCM.

   

  Trân trọng!