• Tư vấn
  • THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG

    17/12/2015 8:25:01 SA

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để xem nội dung Thông báo


    Trân trọng!