• Tư vấn
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty
 • Tình hình quản trị Quý II/2011

  25/10/2011 2:49:08 CH
   
  CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI
  CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (CIDICO)
   
  Tình hình quản trị Quý II/2011
   

  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty Quý II/2011 (xem file đính kèm).

  Vui lòng nh?n BÁO CÁO HĐQT QUÝ 2-2011.


  Trân trọng thông báo!