• Tư vấn
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty
 • Tình hình quản trị Quý III năm 2010

  11/11/2011 9:48:33 SA
   
  CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI
  CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (CIDICO)
   
  BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ QUÝ III NĂM 2010
   

  Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi báo cáo tình hình quản trị quý III năm 2010.

  Vui lòng nhấn vào đây để tải báo cáo.


  Trân trọng thông báo