• TIN TỨC - SỰ KIỆN
 • Bản tin công ty
 • CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2015


  (15-06-2015)

  Ngày 15/5/2015 Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi  đã chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt  là đơn vị kiểm toán tài chính năm 2015 cho Công ty theo hợp đồng số 2091/15/AUD.VVALUES và hợp đồng số 2092/15/AUD.VVALUES.

   

  Xin thông báo đến Quý Cổ đông để biết

   

  Trân trọng!