• TIN TỨC - SỰ KIỆN
  • Bản tin công ty
  • THÔNG BÁO PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY NGHỈ VIỆC


    (30-08-2016)

             Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố thông tin về việc Ông Đặng Ngọc Thành - Phó Tổng giám đốc Công ty nghỉ việc theo nguyện vọng, kể từ ngày 01/02/2016 (Theo quyết định số 26/QĐ - HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/01/2016)

     

              Trân trọng!