• TIN TỨC - SỰ KIỆN
  • Bản tin công ty
  • VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2017 CHO CÔNG TY CIDICO


    (29-05-2017)

    Ngày 26/5/2017 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi đã ký hợp đồng với Công Ty Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt để kiểm toán cho năm tài chính 2017, hợp đồng số 2111/17/AUD.VVALUES.

     

    Trân trọng thông báo!